Om oss

Vi som ingår i nätverket Nationellt Kompetenscentrum FörSorg är kliniskt verksamma psykoterapeuter som möter och arbetar med människor i sorg. Vi erbjuder samtal och bearbetning till människor som drabbats av förlust på grund av dödsfall. Vi verkar också för att öka kunskapen om förlust, sorg och bearbetning hos andra professionella samt i samhället i stort. Vi erbjuder därför olika i utbildningar och föreläsningar. Vi har stor vana att leda sorgegrupper.

Bi på en blomma
Porträtt Göran

Göran Gyllenswärd

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut (S:t Lukas). Göran arbetar med psykodynamisk och relationellt inriktad psykoterapi och är vidareutbildad inom trauma- och sorgebearbetning. Han tar företrädesvis emot för krissamtal samt trauma- och sorgebearbetning. Göran handleder personal inom ASIH samt sorgegruppsledare. Föreläser om trauma- och sorgebearbetning.

Författare till ”Stöd för barn i sorg”, ”Sorg finns”, ”Aldrig i livet, när någon i familjen tar sitt liv” (tillsammans med socionom och leg. psykoterapeut Lotta Polfeldt), ”Vägar i sorgen” (tillsammans med kaplan Lars Björklund), samt ”En bro till framtiden, om förlust och bearbetning”.

Porträtt Satu

Satu Hirsch Fjellstedt

Legitimerad Psykoterapeut och certifierad parterapeut med lång erfarenhet av par och familjer i olika konstellationer som drabbats av sorg. Hon har ett stort intresse för interpersonell neurobiologi – IPNB, som bl.a handlar om hur vi kommunicerar med varandra. Satu är i grunden teolog och intresserad av att lyfta fram de existentiella frågorna som uppstår kring sorgarbetet.

Facilitator/handledarutbildad

EMDR – nivå 1

Porträtt Birgitta

Birgitta Jonasson

Legitimerad psykoterapeut med Fil. Kand. i pedagogik samt magisterutbildning i bildterapi. Hon arbetar med individuellt anpassad psykodynamisk psykoterapi samt bildterapi även fokuserad korttidsterapi (DIT). 

Birgitta har lång klinisk erfarenhet av relationsproblematik, nedstämdhet, kriser, trauma samt sorg.

Är utbildad i EMDR på grundnivå samt påbyggnadsnivå för PTSD.

Porträtt Lilan

Lilan Pohlkamp

Legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av behandling vid psykisk ohälsa och sorg. Lilian arbetar med individuellt anpassad psykodynamisk psykoterapi samt problemfokuserade kortidsterapier.

Vid sidan om det kliniska arbetet arbetar Lilian med utbildning och forskning i psykisk (o)hälsa och sorg. Avhandlingsprojektet handlade om föräldrar som mist ett barn i cancer, deras sorg, erfarenheter av vårdtiden och deras nuvarande hälsa.

Lilian handleder personalgrupper inom ASIH, barnonkologi och psykiatrisk vård samt chefer inom skola, vård och socialt arbete. Föreläser om att möta människor i sorg och komplicerad sorg.

Erika Sinander

Legitimerad psykoterapeut och diplomerad uttryckande konstterapeut. Erika har varit verksam inom psykiatrin sedan 1988, varav 14 år på Ersta sjukhus. Idag arbetar Erika deltid på Studenthälsan, Karolinska Institutet. Övrig tid på sin privata mottagning på Fjällgatan, Stockholm.

Erika är kontaktperson för Barncancerfondens föräldragrupper: Vi som mist.

 

 

Åsa Sjölin

Leg.psykoterapeut, medicine magister, socionom, handledare, EMDR-certifierad.

Åsas inriktning är psykodynamisk med kognitiva inslag. Åsa arbetar
med olika ångesttillstånd, nedstämdhet, sorgebearbetning, kriser
och Trauman. Hon handleder individer och grupper där relationen står
i centrum samt i sorgeterapi. Föreläser om Sorg, depression och
komplicerad sorg.

Katarina Tingström

Legitimerad psykoterapeut och präst i Svenska kyrkan. Katarina är även certifierad EMDR-terapeut.

Hon har lång erfarenhet att arbeta med sorg, kris, trauman och separationer och mött många människor som förlorat en nära anhörig.

Har stor erfarenhet att arbeta med samtal, handledning och utbildning för blåljuspersonal och handleder även personal inom vård och kyrka.

Föreläser om sorg och krishantering. Författare till boken ”Döden på arbetsplatsen – en handbok för chefer och arbetsledare”.