Vi erbjuder

Kompetenscentrum för sorg är ett professionellt nätverk för kliniskt verksamma psykoterapeuter som möter och arbetar med människor i sorg. Vi erbjuder samtal och stöd till bearbetning till människor drabbade av förlust genom dödsfall. Vi vill också verka för att öka kunskapen kring förlust och sorg i samhället.

En strand med stenar med personer i bakgrunden

Vad vi kan erbjuda dig

Flera i nätverket arbetar med utbildning av yrkesverksamma i hälso- och sjukvård avseende sorg och kris. Vi som ingår i nätverket är ett bärarlag för varandra. Vi ser till att hålla oss uppdaterade vad gäller ny kunskap genom läsning, diskussion av aktuell facklitteratur och konferensdeltagande.

  • Vi erbjuder individuellt stöd vid förlust och sorg till drabbade.
  • Vi erbjuder gruppkunskap och har stor erfarenhet av att vara gruppledare i sorgegrupper.
  • Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar på högskolor, för personal inom svenska kyrkan och i närståendeorganisationer.
  • Vi erbjuder handledning av personalgrupper som möter människor i sorg.
  • Vi arbetar för att öka kompetensen inom ämnesområdet förlust och sorg
  • Vi arbetar för att vidareutveckla metoder för behandling för enskilda, familj och grupp.
  • Vi erbjuder intern yrkesmässig kamrathandledning
  • Vi erbjuder tillfällen för intern vidareutbildning, bland annat genom en Journal Club där vi går igenom aktuella artiklar med samtal och diskussion en gång i månaden.