Utbildningar och föreläsningar

Kompetenscentrum för sorg är ett professionellt nätverk för kliniskt verksamma psykoterapeuter som möter och arbetar med människor i sorg. Vi erbjuder samtal och stöd till bearbetning till människor drabbade av förlust genom dödsfall. Vi vill också verka för att öka kunskapen kring förlust och sorg i samhället.

En stig genom en grön skog

Föreläsningar

Vi är alla vana föreläsare och handledare och tar gärna emot sådana uppdrag.

Exempel på föreläsningar:

Göran Gyllenswärd:

”En bro till framtiden. Om förlust och sorgebearbetning.”

Varför tar sorg så lång tid? Om att möta och hantera komplicerad sorg.

Satu Hirsch Fjellstedt:

”Sorgen gör så ont i kroppen.” Vad sker i hjärnan, nervsystemet och hjärtat när vi drabbas av sorg.

Lilian Pohlkamp:

”Att möta människor i sorg.”

Aktuella utbildningar