Plats: Umeå.

Målgrupp

Kursen vänder sig till sorgegruppsledare inom Svenska Kyrkan, landstingen eller anhörigföreningar. Deltagarna ska ha förkunskaper motsvarande
socionom, diakon, präst, sjuksköterska.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska fördjupa sin kompetens i sorg och faktorer som påverkar sorgeprocesser och kunna variera upplägg av möten utifrån gruppens behov.

Metod och innehåll

Kursdagarna innehåller teoretiska föreläsningar, seminarier för bearbetning av litteraturen, gruppteori samt skapande metoder. Anknytning, personliga copingstilar, föreställningar om döden, kultur, genus, religion, depression, suicid är teman som kommer att bearbetas under utbildningens gång.