Utbildning för sorgegruppsledare hösten 2021

Plats: Umeå.

Målgrupp

Kursen vänder sig till sorgegruppsledare inom Svenska Kyrkan, landstingen eller anhörigföreningar. Deltagarna ska ha förkunskaper motsvarande
socionom, diakon, präst, sjuksköterska.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska fördjupa sin kompetens i sorg och faktorer som påverkar sorgeprocesser och kunna variera upplägg av möten utifrån gruppens behov.

  • Kursen ger kännedom om aktuell forskning och teori om sorg och kris.
  • Kursen tar upp faktorer som påverkar sorgen och vad man kan göra som gruppledare för att befrämja friska sorgeprocesser.
  • Kursen ger kunskap om hur kroppen reagerar i sorg och hur man kan arbeta med att aktivera kroppens lugn och ro-system.
  • Kursen ger sorgegruppsledaren många olika metoder att använda i sina grupper;
  • Bild, musik, text (kreativa metoder). Trädgård eller utemiljö (grön rehab).

Metod och innehåll

Kursdagarna innehåller teoretiska föreläsningar, seminarier för bearbetning av litteraturen, gruppteori samt skapande metoder. Anknytning, personliga copingstilar, föreställningar om döden, kultur, genus, religion, depression, suicid är teman som kommer att bearbetas under utbildningens gång.